Výhody poistenia

  • Poistná ochrana počas celej doby splácania úveru
  • Jednoduché vybavenie priamo k zmluve o úvere
  • Finančne nenáročné poistenie
  • Možnosť poistiť aj stratu zamestnania
  • V prípade vzniku poistnej udalosti preberie váš záväzok splatiť úver za vás poisťovňa
  • Platba za poistenie je priamo zahrnutá v splátke úveru

Zabráňte finančnej neistote

Poistenie schopnosti splácať úver chráni vašu rodinu pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť platobnú neschopnosť. Vzťahuje sa na úhradu mesačných úverových splátok v prípade rôznych nepriaznivých životných situácií.

Aj keď nastavíme úver podľa vašich predstáv a rozpočtu, môže nastať situácia, s ktorou ste nepočítali. Pripravili sme pre vás niekoľko balíkov poistenia, s ktorými môžete tieto situácie preklenúť.

  Balík základ Balík základ plus Balík štandard
Sadzba poistného 3,49% z výšky splátky 4,99% z výšky splátky 6,99% z výšky splátky
smrť check check check
úplná trvalá invalidita check check check
pracovná neschopnosť check check check
hospitalizácia v dôsledku úrazu   check  
strata zamestnania     check

*Podrobnosti o jednotlivých poistných krytiach a podmienkach pristúpenia k poisteniu nájdete v poistných podmienkach.

Ako požiadať o poistenie?

O poistenie môžete požiadať spolu so žiadosťou o úver. Ak už máte úver schválený a pre poistenie ste sa rozhodli až dodatočne, nič sa nedeje. Kontaktujte naše call centrum a úver vám pripoistíme.